O NAS

 

Nasze przedszkole działa już od wielu lat na podstawie Wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych. Zanim staliśmy się przedszkolem prywatnym pracowaliśmy od kilkudziesięciu lat jako placówka publiczna. Kubusiowe Przedszkole okres poszukiwań własnej drogi wychowawczej oraz czas nauki, „prób i błędów” ma już za sobą, dlatego nasi wychowankowie otrzymują od nas wszystko to, co najlepsze. Długoletnie doświadczenie, setki małych absolwentów dają nam ogromną satysfakcję z tego, co robimy każdego dnia oraz motywują nas do nieustannej pracy.

Pracujemy w stałym zespole dobrze wykwalifikowanej i sprawdzonej kadry, gdzie miesza się i uzupełnia doświadczenie z młodzieńczą pasją i radością z wykonywanej pracy.

Praca z dziećmi to nasza wspólna pasja, a jej mottem jest myśl Konfucjusza:

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Nasz każdy dzień zaczyna się od słów Janusza Korczaka, że

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi,

nie ugniata a kształtuje,

nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Jesteśmy uważni na wszelkie nowości związane z przedszkolnym wychowaniem, z naszym doświadczeniem, znajomością potrzeb dzieci i ich rodziców starannie wybieramy to, co istotnie wzbogaca naszą ofertę i daje nam realny efekt w codziennej pracy.

Zapewniamy przedszkolakom harmonijny i wszechstronny rozwój zaspokajając przy tym naturalną dziecięcą ciekawość świata. Indywidualnie tratujemy każde dziecko, co pozwala rozwijać talenty i wrodzone predyspozycje. Ciekawość świata, twórcze podejście do rzeczywistości, umiejętność współpracy, zaufanie – to fundamentalne zasady, którym sprzyjanie pomaga budować silne i ciekawe osobowości.  Kształtujemy w dzieciach mądrego człowieka – obywatela świadomego otaczającego go świata, znającego swoje mocne i słabe stron, chcącego się rozwijać. Uczymy reguł życia w grupie z poszanowaniem odmienności. Rozwijamy uczucia takie jak miłość, szacunek, wdzięczność, wyrozumiałość.

W naszym przedszkolu panuje miła, rodzinna atmosfera a dzieci spotykają się z ciepłym przyjęcie, wyrozumiałością, szacunkiem, cierpliwością oraz radosnym uśmiechem każdego dnia.

 

Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka zaprasza

dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Pracujemy od września do lipca od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 17:00

(z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii i Wielkiego Piątku)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Bujakowie, ul. Bielska 22, 43-356 Bujaków, reprezentowane przez Panią Dyrektor Izabellę Urbańczyk-Więcek, tel. 505 033 048, strona internetowa: przedszkole-kubus-puchatek.pl, e-mail: pkubuspuchatek@gmail.com

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl lub pod pod adresem siedziby Administratora danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy też statutowym koniecznym do realizacji zadań placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • Przez okres wynikający z przepisów prawa;

  • Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Opłata za przedszkole :

Od 1 września 2015r. zmieniają się zasady wnoszenia opłaty za przedszkole.

Opłata za świadczenie przedszkolne wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5h podstawy programowej.

 

Opłata za wyżywienie :

9,50 zł – dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki

8,50 zł – dzienna stawka żywieniowa za 2 posiłki

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry,

do 5- tego każdego miesiąca do kasy przedszkola

lub przelewem na konto:

BANK PEKAO SA O/KĘTY 52 1240 4852 1111 0010 6443 1337

 

Na przelewie bankowym należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.