JAK UCZYMY

 

            W Niepublicznym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka pracujemy w oparciu o programy zgodne z podstawą programową MEN:

– „Nasze Przedszkole” program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa M. Kwaśniewskiej oraz W. Żaby-Żabińskiej.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

 1. Metoda wspomagania rozwoju umysłowego „Dziecięca Matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 2. Odmienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak, która stwarza możliwości zapoznania dzieci z pismem poprzez podpisywanie dziecięcych imion, elementów wyposażenia sali, podpisywanie krzesełek i szafek dzieci, opisywanie dziecięcych rysunków, podpisywanie kącików tematycznych, podpisywanie kalendarza.
 3. Przygotowując dzieci do nauki pisania prowadzimy zajęcia grafomotoryczne: rysowanie po śladzie, rysowanie, malowanie farbami, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej, wycinanie nożyczkami itp.
 4. Rozwijając umiejętności językowe zapewniamy codzienny kontakt z żywym słowem czytanym podczas cyklu zajęć „Bajkowanie” i układanie oraz omawianie krótkich historyjek obrazkowych.
 5. W obszarze wychowania fizycznego wykorzystujemy:
  - autorski program Gimnastyki Ogólnorozwojowej,
  - Metodę ekspresji ruchowej Carla Orffa,
  - Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 6. W obszarze edukacji muzycznej pracujemy wg autorskiego projektu.
 7. Pedagogika Zabawy Klanza.
 8. Zabawa w teatr, z wykorzystaniem różnorodnych technik dramowych.
 9. Techniki twórczego myślenia, umożliwiające dzieciom rozwijanie ich potencjału intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i twórczego.
 10. Metoda projektów badawczych: zdobywanie wiedzy poprzez eksperymentowanie, zadawanie pytań.
 11. Zabawy z językiem obcym to uczenie się podczas rozwijających zabaw muzycznych i ruchowych.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. KUBUSIA PUCHATKA

CODZIENNE ZAJĘCIA:

 • Bajkowanie w języku polskim
 • Mądra Sowa
 • Literkowo

CO TYGODNIOWE ZAJĘCIA:

 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Religia
 • Rytmika
 • Taniec
 • Kółko Zabaw Logicznych
 • Historyjki
 • Zajęcia Plastyczne
 • Mały Odkrywca
 • Język Angielski 2 x w tygodniu

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ CO MIESIĄC:

 • Dogoterapia
 • Kuchcikowo
 • Zajęcia Teatralne
 • Stare Kino
 • Klub Podróżnika
 • Urodzinki
 • Bajkowanie z Rodzicem

DODATKOWO:

 • cyklicznie odwiedzają nas objazdowe teatrzyki
 • organizujemy liczne warsztaty muzyczne i plastyczne
 • wyjeżdżamy do: teatru, kina i figloparku
 • współpracujemy z psychologiem i logopedą