REKRUTACJA NA ROK SZK 2019/2020

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola

im. Kubusia Puchatka w Bujakowie ogłasza zapisy dzieci  do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 na zasadach powszechnej dostępności.

Zapisy odbywać się będą w dniach 

od 18 lutego 2019 do 1 marca 2019 r.

w godz. 7.30 – 15.00 w biurze dyrektora.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami

można pobrać w przedszkolu lub klikając w poniższe linki.

 REGULAMIN REKRUTACJI 2019-2020

WNIOSEK REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA 2019-2020

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO FUNKCJONUJĄCEJ W POBLIŻU SZKOŁY

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

OŚWIADCZENIU O MIEJSCU ZAMIESZKANIA